Noc Legiend 2013

Košice, 31.10.2013 – Do mesta opäť raz prichádza prastarý pútnik tak tajomný, a tak prastarý, že aj čas zabudol, kto sa ukrýva pod bielou tvárou, napodiv zachovalou v mraze času. Putoval mnohými miestami, dlhými cestami, aby naplnil proroctvo, ktoré v čase bolo ľudstvom zabudnuté. Zastavil sa uprostred mesta,… našeho mesta Košice a riekol…: „Zvolávam všetky […]