Kroniky 9 kráľovstiev – prvé slzy

Košice, 4.8.2012 – „Pokľaknite…“, ozval sa hlas a do svetla faklí vstúpila postava. „Toto je Váš večer! Jedzte a a pite, čo vám hrdlo ráči…

Prvé slzy bola komorná akcia uskutočnená pre členov klubu, a blízkych priateľov, ktorí sa podieľali na fungovaní, a boli pri zrode občianskeho združenia. Prebehol tréning, následne za ním turnaj. Večer sa v šere uskutočnilo otvorenie klubu, a niekde v diaľke sa už črtala myšlienka založenia občianskeho združenia.

Následne sa hodovalo, tancovalo, zabávalo a dievčatá nám predviedli ohňovú show.