Workshop: Základy výroby z kože

23.11.2016 sa uskutočnil workshop vo výmenníku Jegorovovo, na ktorom si každý mohol vyskúšať základnú prácu s kožou. Workshop viedol Michal Tyrael Hrčka.