Chcem sa stať členom združenia

Občianske združenie LARP klub Košice (ďalej iba združenie) prijíma nových členov na základe ich vlastnej iniciatívy, alebo prostredníctvom náborových stretnutí.

Podmienky pre členstvo v združení

 • minimálny vek: 15 rokov
 • chuť organizovať akcie

Členstvo v združení

Každý platný člen je povinný:

 • zúčastniť sa povinných schôdzí, ktoré sú vyhlasované minimálne 30 dní vopred
 • uhrádzať členský poplatok

Od každého člena sa očakáva:

 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením
 • aktívne sa zapájať do diania v združení
 • správať sa tak, aby nehanobil dobré meno združenia, ale naopak zveľaďoval ho
 • rešpektovať vedenie združenia, ako aj ostatných členov

Výhody členstva v združení:

 • prístup na akcie organizované iba pre členov združenia
 • zľavy na akcie organizované združením
 • možnosť zapožičania kostýmov alebo vybavenia, ktoré je majetkom združenia
 • návody na výrobu larpových zbraní, kostýmov, doplnkov a rekvizít (naše KnowHow)
 • zážitky z akcií, ktoré nezískate nikde inde
 • skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie
 • kopec zábavy :)