Čo je to LARP?

Larp (z angl. Live Action Role Play) je forma hrania rolí, v ktorých ľudia svojimi rozhodnutiami a činmi stvárňujú svoje postavy. Účastníci larpu interagujú medzi sebou navzájom, ale aj so svojím okolím. Snažia sa splniť svoje ciele vo fiktívnom svete, ktorý je reprezentovaný skutočným svetom. Všetky udalosti vzniknuté na larpe môžu byť riešené tak ako v skutočnosti, alebo mechanikami larpu samotného, napríklad pravidlami.

Pre larp je typické, že nemá žiadne publikum. Jeho zmyslom je v prvom rade zábava, zážitok a kreatívne strávenie voľného času v príjemnom prostredí a spoločnosti. Nepriamou formou podporuje rozvoj osobnosti, zlepšuje schopnosti analyzovať, improvizovať, či taktizovať. Rozvíja komunikačné a rétorické schopnosti a v bezpečnom prostredí hry vedie hráčov k prijímaniu zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Spektrum larpov je veľmi rozsiahle, a každá hra je svojim spôsobom jedinečná. Na prvý pohľad sa od seba líšia námetom, žánrom, dĺžkou trvania, počtom účastníkov, hernými pravidlami, či prostredím, v ktorom sa odohrávajú. Je možné ich tiež považovať za dramatickú, zážitkovú, či pohybovú činnosť.