Corvus Terra – Havraní priesmyk obsadili severania

Po nedávnych udalostiach v krajine Bieleho Havrana zmizol strážca južných hraníc. Severania sa tak chopili iniciatívy a obsadili Havraní priesmyk. Kráľ povolal vojská, aby tento dôležitý uzol získali späť. No podcenil nepriateľa.

Bitka o Havraní priesmyk sa skončila. Severský kmeň Rhos zvíťazil a naďalej tak ovláda jeden z najdôležitejších obchodných uzlov kráľovstva.

Čo bude ďalej?

Veľká vďaka patrí fotografovi Striškovi za zachytenie najlepších momentov z akcie.