Corvus terra 2014

Skároš, 20.8.2014 – Tmavá noc sa zniesla na Havraní priesmyk. V diaľke bolo počuť zlovestné hučanie hromu, ale obloha nad ním bola jasná. Veliteľ vyšiel zo svojho stanu a zahľadel sa do východného lesa. “Hliadka sa ešte nevrátila?” “Nie pane” odpovedal mu hraničiar na stráži. “To je divné. mali sa vrátiť ešte pred zotmením” Pár […]