Hostina

Košice, 15.2.2014 – Na známosť sa všetkým dáva, že sa 15. dňa druhého mesiaca roku pána 2014 uskutočnila v priestoroch pivárne K2 na ulici štúrova 32, v Košiciach dobová hostina s prvkami fantázie. Príbeh hostiny bol zasadený do príbehu sveta Corvus Terra, a vrámci programu prebehlo vymenovanie právoplatných členov hraničiarskej jednotky. A aká by to […]