Hostina

Košice, 15.2.2014 – Na známosť sa všetkým dáva, že sa 15. dňa druhého mesiaca roku pána 2014 uskutočnila v priestoroch pivárne K2 na ulici štúrova 32, v Košiciach dobová hostina s prvkami fantázie. Príbeh hostiny bol zasadený do príbehu sveta Corvus Terra, a vrámci programu prebehlo vymenovanie právoplatných členov hraničiarskej jednotky. A aká by to bola hostina bez jedla a pitia? Nuž nedalo by sa hovoriť o hostine. Na výber bolo hojné množstvo jedla, či už grilované, alebo pečené mäso, zelenina, ovocie, rôzne pečivo, koláče, … Veď sa pozrite sami :)