Hostina 2016

Dohodované jest. Občianske združenie LARP klub Košice Vám všetkým ďakuje za účasť na tohoročnej hostine, ktorá sa konala v Košickom hostinci v Košiciach. Na výber toho bolo naozaj veľa. Jedla a pitia, čo hrdlo ráčilo.

Chceme sa taktiež poďakovať majiteľovi a personálu Košického hostinca, za možnosť usporiadať túto akciu na ich pôde.

Na zdravie! :)