Corvus Terra 2018 – kroniky kráľovstva Bieleho havrana

Havraní priesmyk bol zničený južanským mágom Torenom a jeho armádou nemŕtvych. Obyvatelia usadlosti boli do jedného vyhladení.  Torenova moc sa šíri ako mor celým kráľovstvom bieleho havrana a nik ho už nemôže zastaviť. Zachváti toto zlo aj zbytok sveta? To už sa nedozvieme.

Tým sa končí séria larpov s názvom Corvus Terra, kroniky kráľovstva bieleho havrana a aj jeho tretí ročník, ktorý sme uskutočnili na lúkach a v priľahlých lesoch neďaleko obce Skároš.

A ako bolo? Nuž posúďte sami :)