Medzinárodná spolupráca – v Havraňom priesmyku, Slovensko

v dňoch 6. – 8.4.2018 sa vo fantasy usadlosti zvanej „Havraní priesmyk“ uskutočnila mimoriadna udalosť. Naše pozvanie prijali zástupcovia združenia Sindeon z Maďarska, a taktiež zástupcovia Wioska Fantasy z Poľska.

Cieľom tejto udalosti bolo vybudovanie priateľských vzťahov medzi našimi národmi. Program bol naozaj pestrý. Všetci sme sa navzájom od seba niečo naučili. Počnúc metodikami, či pravidlami, nekončiac výrobou zbraní a kostýmov.

Naši hostia mali zároveň možnosť vyskúšať si bojovku z našej réžie, a zahrať si malú hru na záver hlavného dňa.