Právo na Lazarovo oko získal Margaard

Odpradávna bojujú tri mestá o územie známe ako Lazarovo oko ležiace uprostred Margaardskych planín. Lazarus bol pôvodom pastier, na jedno oko slepý, ktorý sa prepadol do podzemia a jeho ovčiarsky pes potom priviedol dedinčanov. No tí keď sa spustili dole aby zachránili Lazarusa, objavili iba jeho skamenenú podobu s jedným obrovským kráľovsky modrým lazuritom namiesto oka. Neskôr sa z tohto miesta stali bane.

Ľudia sa hádali, bojovali a zabíjali len kôli právu tu ťažiť drahokamy. Kráľa však ich dlhé a nemyselné spory začali unavovať. Vyslal preto poslov do všetkých troch miest s odkazom, že vyhlasuje hry. To mesto, ktorého vlajka bude stáť na vyznačenom mieste, v určitom čase, získa Lazarovo oko, dekrét, ktorý udeľuje mestu právo ťažby drahokamov na celý rok. A to mesto, ktoré neuposlúchne a odmietne zúčastniť sa hier, naň stráca nárok na veky vekov.

A tak bolo. Z krvavých sporov sa stali každoročné hry o jedno z najbohatších miest v krajine Corvus Terra.

Dobojované jest. Tri mestá sa stretli na bojovom poli aby získali dekrét na Lazarovo oko. Dekrét, ktorý udeľuje jeho držiteľovi jeden rok ťažiť z pokladov Lazara. Všetci bojovníci predviedli úžasné bojové schopnosti, no vyhrať mohla iba jedna strana. Ďakujeme všetkým zúčastneným, a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Toto právo v roku 2015 získava Margaard a jeho bojovníci.