A je po zábave

Dohodované jest. Občianske združenie LARP klub Košice Vám všetkým ďakuje za účasť na tohoročnej druhej hostine, ktorá sa konala v Karczme Mlyn, na hlavnej ulici v Košiciach. Na výber toho bolo naozaj veľa. Jedla a pitia, čo hrdlo ráčilo.

Chceme sa taktiež poďakovať majiteľovi a personálu Karczmy Mlyn, za možnosť usporiadať túto akciu na ich pôde.

A na záver ešte jedno ozrejmenie. Vstupenky, aj keď je po hostine nezahadzujte. Ak sa nimi preukážete na vybraných akciách, môžete získať rôzne bonusy :) Ale dosť bolo prezrádzania.

Na zdravie! :)